Politik for behandling af personoplysninger

vedrørende kunder mv. for Dit Lille Malerfirma.

Formål
Formålet med dette dokument er at dokumentere, at Dit Lille Malerfirma overholder kravene til behandling af personoplysninger.
I følgende dokument med tilhørende bilag dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Behandlingen af persondata i Dit Lille Malerfirmaudføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen, følsomheden samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer Dit Lille Malerfirma, at firmaet ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet.
Kontaktperson på persondataansvarlig
Administrerende direktør Sanne Friis Pedersen
Mobil nr : 40234803
Mail : friis@ditlillemalerfirma.dk

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede Hos Dit Lille Malerfirmahåndteres alle henvendelser af det administrative personale. Personalet er bekendte med Dit Lille Malerfirma´s persondatapolitik.

De registreredes rettigheder vigtigste rettigheder i henhold til persondataloven er:
• Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger
• Retten til at få indsigt i deres registrerede personoplysninger
• Retten til at få rettet urigtige personoplysninger
• Retten til at få deres personoplysninger slettet
• Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysningerne anvendes til direkte markedsføring
• Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet)

Behandlingsaktiviteter
Registrering af kontaktoplysninger og andre almindelige personoplysninger med det formål at kunne yde kundes service og opfylde kontraktlige forpligtelser og lovgivningskrav.
Grundlag for behandlingen
Oplysningerne behandles hovedsagelig på baggrund af art. 6.1.f og art. 6.1.b, hvor behandlinger nødvendig af hensyn til opfyldelse af et aftaleforhold, som den registrerede er part i.

2
Kategorier af registrerede

Dit Lille Malerfirmabehandler primært personoplysninger som følge af de registrerede personers
erhvervsmæssig tilknytning til virksomheder, der er medlemmer, samarbejdspartnere eller kunder hos Dit Lille Malerfirma.

Kategorier af oplysninger
De behandlede personoplysninger vil primært være offentligt tilgængelige oplysninger.
Navn, adresse, e-mail, telefon, C.V., billeder og udnævnelsesposter.

Kategorier af modtager
Personoplysningerne kan videregives til databehandlere og samarbejdspartnere.

Tidsfrister for opbevaring/sletning
Der er ingen tidsfrister, men oplysningerne opbevares kun så længe, at de er relevante.

Risikovurdering
Det vurderes, at data tab vil have minimal indflydelse på de registrerede, idet oplysningerne der behandles ofte vil være offentligt tilgængelige.
Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
Se Dit Lille Malerfirma´s generelle IT-sikkerhedspolitik
Dit lille malerfirma | Borgergade 6, 7140 Stouby  | Tlf.: 40234803